INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Aviation Breakfast


VI Aviation Breakfast

Marek Serafin, 2013-12-02
     

28-ego listopada, w siedzibie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, odbyło się VI Aviation Breakfast współorganizowane tradycyjnie już przez portal PRTL.pl i firmę doradczą BBSG oraz przez Polski Klub Lotniczy i PPL.

 

To spotkanie poświęcone było tematowi „Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE”.

 

Wzięli w nim udział, między innymi, przedstawiciele ULC, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, PPL-u, Enter Air, Pekao S.A., szkół wyższych i firm doradczych.

 

Przedstawione zostały dwie prezentacje, które udostępniamy obecnie na naszym portalu (poniżej).

 

Dyrektor Jacek Kotrasiński z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawił obecny stan prawny dotyczący możliwości i zasad wykorzystania środków unijnych dla finansowania projektów w obszarze transportu lotniczego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Niewątpliwie najważniejsza kwestia dotyczy braku możliwości finansowania tak zwanych inwestycji kubaturowych mających na celu zwiększenie przepustowości portów. UE wyraźnie stwierdza, że nie chce, aby w Polsce powtórzony został tak zwany „scenariusz hiszpański” lub „portugalski”, czyli sytuacje, gdy poprzez nadmierne i niecelowe inwestycje infrastrukturalne doprowadzono do stworzenia zdecydowanie zbyt dużej i często bardzo słabo wykorzystanej infrastruktury lotniskowej.

 

Priorytet będą miały projekty dotyczące:

  • poprawy efektywności systemów kontroli nawigacyjnej,
  • ochrony środowiska,
  • bezpieczeństwa (safety & security),
  • transportu inter i multimodalnego.

 

Szczególnym priorytetem objęty będzie transport multimodalny w sieci TEN-T, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

 

W przypadku transportu multimodalnego zarządzający portami lotniczymi nie mogą być beneficjentami środków unijnych, mimo iż projekty mogą dotyczyć tych portów.  

 

Nowe finansowanie będzie pochodziło nie z funduszy rozwoju regionalnego, ale z funduszu spójności.

 

Rada Ministrów nie przyjęła jeszcze zasad dotyczących wykorzystywania funduszy unijnych, ale zakończony już został etap konsultacji społecznych. Ponieważ konieczne jeszcze będą negocjacje z KE, to w optymistycznym wariancie, uruchomienie środków będzie mogło nastąpić, najwcześniej, w trzecim kwartale 2014 roku.

 

Pani Izabela Rogulska przedstawiła prezentację dotyczącą wykorzystania przez PPL środków unijnych w okresie 2007-2013 oraz perspektywy na przyszłość.

 

Zwróciła uwagę, że dostępność środków unijnych, ze względu na radykalna zmianę priorytetów, zostanie radykalnie ograniczona. W trakcie konsultacji dotyczących nowych zasad korzystania ze środków unijnych, PPL zgłosił już uwagi zmierzające do poszerzenia tych możliwości, ale nie zostały one uwzględnione.     

 

Istotną kwestia, jeszcze nierozstrzygniętą, będzie to, czy środki przeznaczone dla PAŻP zostaną „wyjęte” z łącznej puli, czy też nie.

 

Niewątpliwym problemem będzie znaczne utrudnienie, lub nawet brak możliwości pozyskiwania środków na modernizację infrastruktury już istniejącej.

 

Z punktu widzenia PPL –u „obiecującymi” obszarami, w których mogą pojawić się fundusze unijne to, między innymi, sprawy ochrony środowiska i tu projekty mogą być realizowane wspólnie z innymi podmiotami - na przykład w partnerstwie z kolejami. Drugi obszar to transport intermodalny i poprawa systemu dojazdu naziemnego do lotnisk – na przykład poprzez inwestycje drogowe.

 

W trakcie dyskusji pojawiły się następujące, najważniejsze wątki:

1. Brak spójnych strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju polskiego systemu transportu lotniczego powoduje, że nie ma punktów odniesienia dla nowej polityki dotyczącej możliwości korzystania ze środków unijnych w tym sektorze. Nie wiadomo czy rzeczywiście grozi nam nadmierna przepustowość portów lotniczych i w jaki sposób, w polskich realiach rynkowych, powinien być rozwijany transport intermodalny, a nawet, na czym, powinien on polegać. Istniejące dokumenty odnoszą się wyłącznie do przewozów cargo.    W takiej sytuacji trudno zrozumieć powrót do projektu CPL. Brak spójnej strategii ma też ogromny wpływ na obecną sytuację i przyszłość polskich przewoźników lotniczych – LOT-u i Eurolotu,

 

2. W ostatnim okresie nastąpiła skokowa poprawa stanu polskiej infrastruktury lotniskowej, ale zdecydowane utrudnienie dostępu do środków unijnych, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych stanowi ogromne zagrożenie dla możliwości dokonywania niezbędnych modernizacji i utrzymywania jej w stanie optymalnej funkcjonalności. Zwrócono uwagę, że nawet na tak bardzo bogatym rynku jak niemiecki, tylko 6 największych lotnisk wykazuje pozytywną rentowność. Inne są subwencjonowane ze względu na ogólne interesy „ekonomiczne i społeczne”.

 

3. Priorytet dla transportu multimodalnego może stanowić szansę dla wielu portów lotniczych. Poprawa komunikacji naziemnej do lotnisk przyczynia się do kreowania nowego ruchu. Poprawia też konkurencyjność lotnisk – na przykład porty w Polsce Zachodniej versus Berlin. Optymalny transport naziemny może też poprawić dostępność transportową (lotniczą) regionów w Polsce Wschodniej. Celowe byłoby, aby zarządzający portami mieli konkretny wpływ na projekty multimodalne dotyczące ich lotnisk.

 

4. Brak jest spójnej i konsekwentnej polityki wobec przewoźników lotniczych. Preferencje i subwencje dla niektórych linii lotniczych osłabiają pozycję i możliwości rozwoju ich konkurentów. Dotyczy to w szczególności tanich linii i linii charterowych, które konkurują, w znacznym stopniu, o ten sam segment rynkowy. Ochrona pozycji LOT-u ma negatywny wpływ na możliwości rozwoju mniejszych portów regionalnych, chodzi tu o blokowanie możliwości uruchamiania nowych połączeń przez konkurentów polskiego przewoźnika.

 

5. Bardzo ważne jest wywieranie nacisku (pozytywny lobbing) na ośrodki decyzyjne i to nie tylko w formie postulatów, ale i żądań. Tu kwestiami fundamentalnymi są brak wizji rozwoju i miejsca w całym systemie transportowym państwa  transportu lotniczego oraz bezpośrednio z tym powiązane zasady jego finansowania. Powstają „fragmentaryczne” dokumenty, którym brak spójności, a w wielu przypadkach występuje niepewność, które z nich nadal obowiązują, a które utraciły już ważność.

 

Komentarz PRTL.pl

Dyskusja w trakcie VI AB pokazała jak ogromną rolę nasze środowisko biznesowe przykłada do kwestii braku wizji i konkretnej strategii rozwoju transportu lotniczego w naszym kraju. Bardzo wiele fundamentalnych problemów ma tu swoje źródło. Być może jednym z powodów tej sytuacji jest brak jednego ośrodka decyzyjnego, a więc i odpowiedzialnego za tę sytuację. Przez lata Ministerstwo Transportu nie poczuwało się do „pełni odpowiedzialności”, gdyż kluczowy „gracz rynkowy” LOT pozostawał w gestii Ministerstwa Skarbu.

Innym istotnym elementem było, naszym zdaniem, to, że w zbyt wielu istotnych kwestiach nastąpiło „oddelegowanie odpowiedzialności” na szczebel lokalny. Tymczasem lotniczy system transportowy kraju musi być spójny, a jak obecnie coraz wyraźniej widać, wpisany również w ogólny system transportowy nie tylko Polski, ale i całej Europy.

 


Zapraszay do zapoznania się z prezentacjami:

  1. Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 - prezentacja CUPT
  2. Lotnisko Chopina w Warszawie - doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków UE w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość

 

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

 

Tagi:

Bezpieczeństwo | Finanse | Inwestycje | Komunikacja | Lotnisko | Praca | Prawo | Środowisko | UE


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony