INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Aviation Breakfast


VIII Aviation Breakfast: strategia rozwoju sektora transportu lotniczego w Polsce

PRTL.pl, 2016-10-06
     

5 października br. w sali Aviator warszawskiego Airport Hotel Okęcie odbyło się VIII Aviation Breakfast zorganizowane przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej, Związek Regionalnych Portów Lotniczych oraz portal PRTL.pl.

 

Spotkanie miało na celu poznanie opinii środowiska lotniczego na temat strategii rozwoju rynku lotniczego w Polsce, określenia najważniejszych elementów, jakie taka strategia powinna zawierać, jak również wskazanie sposobów organizacji budowania strategii.

 

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit - podsekretarz stanu w MIiB odpowiedzialny m.in. za transport lotniczy, Marek Kachaniak - Dyrektor Departamentu Lotnictwa MIiB, Piotr Samson - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Magdalena Jaworska - Prezes Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Artur Tomasik - Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Prezesi regionalnych Portów Lotniczych, Jacek Krawczyk - Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES, Stefan Malczewski - wiceprezes PLL LOT, Prof. Elżbieta Marciszewska - Szkoła Główna Handlowa, Prof. Marek Rekowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prof. Włodzimierz Rydzkowski - Uniwersytet Gdański, przedstawiciele: Sejmu RP, Sił Powietrznych RP, PAŻP oraz firmy doradczej BBSG.

 

Dyskusję poprzedziły trzy prezentacje.

 

 

Profesor Marek Rekowski w prezentacji Strategia Rozwoju rynku lotniczego w Polsce przedstawił ogólne, metodologiczne zagadnienia wiążące się z przygotowaniem strategii dla tak skomplikowanej branży, jak lotnictwo cywilne. Podkreślił znaczenie opracowania diagnozy obecnej sytuacji rynkowej, jako punktu wyjścia dla dalszych prac. Zwrócił uwagę na problem braku koordynacji inwestycji infrastrukturalnych na poziomie krajowym. Ważną kwestią jest też to, kto powinien pokrywać tzw. koszty zewnętrzne, związane na przykład z nadmiernym hałasem lub też zapewnieniem bezpieczeństwa na lotniskach.

 

Zaproponował, aby, głównym celem strategii dla polskiego rynku lotniczego było optymalne jego funkcjonowanie w kilkunastoletnim horyzoncie czasowym, w sytuacji, gdy według aktualnych prognoz nastąpi wtedy podwojenie ruchu lotniczego.

 

Pan Jacek P. Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES przedstawił prezentację Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa i jej wyzwania dla polskiego lotnictwa. Zwrócił uwagę na dość małą aktywność przedstawicieli Polski w pracach organów unijnych dotyczących tej tematyki i deficyt kontaktów w tej dziedzinie. Dokonał przeglądu obszarów działania i uregulowań unijnych. Podkreślił, że są problemy i wyzwania, które mogą być rozwiązane tylko na poziomie unijnym. Najlepszym przykładem jest Program SES II (Single European Sky), który ma zdecydowanie poprawić efektywność i obniżyć koszty funkcjonowania europejskiego systemu kontroli nawigacyjnej. Analizy wykazują, że europejska infrastruktura, przede wszystkim lotniskowa, ma wystarczającą przepustowość, ale jest ona niewłaściwie ulokowana.

 

Główne wyzwania dla europejskiego rynku lotniczego to: przywrócenie konkurencyjności europejskiego lotnictwa, zapewnienie, aby przyjęte rozwiązania i regulacje były właściwie implementowane, zapewnienie uczciwej konkurencji i usunięcie barier wzrostu, utrzymanie przestrzeganie regulacji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa operacji lotniczych, utrzymywanie wysokich standardów UE, starania o innowacyjność w sektorze (Czwarta Rewolucja Przemysłowa - Industry 4.0).

 

Jako przykład efektywnego działania władz podał raport FAA, który określał, w których portach i jakiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne są wskazane, a nawet konieczne. Rekomendacje te zostały implementowane przez niezależne, prywatne podmioty gospodarcze.

 

Zwrócił uwagę na problemy z finansowaniem inwestycji w branży, gdyż w zdecydowanej większości przypadków rentowność podmiotów jest bardzo niska. Być może powinny być tu wykorzystane możliwości związane z systemem PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne).

 

Podsumował, że ruch lotniczy w UE to prawie 1 mld pasażerów rocznie. Nasz udział to jedynie 1%. Mamy szanse i możliwości, aby się zwiększył, ale potrzebna jest do tego, między innymi, znacznie większa aktywność w relacjach z UE.

 

Pan Marek Serafin, redaktor prowadzący portalu PRTL.pl ,przedstawił prezentację Strategia dla polskiego rynku transportu lotniczego - spojrzenie z punktu widzenia linii lotniczych. Zaproponował, żeby część kwestii i największych dylematów/wyzwań pogrupować w trzy moduły. Pierwszy związany z koncepcją zdecydowanego podniesienia rangi polskiego rynku lotniczego i umieszczenia Polski na głównych szlakach komunikacyjnych (lotniczych). Warunkiem, aby to osiągnąć jest uczynienie z LOT-u ważnego gracza nie tylko europejskiego, ale i globalnego, gdyż to połączenia interkontynentalne przesądzają o pozycji konkurencyjnej i sukcesie rynkowym przewoźników sieciowych. Powiązana z tym jest sprawa zbudowania nowego portu centralnego (CPL-u), który pełniłby rolę hub-u polskiej linii. Tylko sukces biznesowy, takiej strategii LOT-u mógłby zapewnić uzasadnienie i sukces finansowy tej ogromnej inwestycji. Zwrócił uwagę na bardzo znaczne korzyści wynikające z realizacji tego projektu, ale równocześnie na ogromne zagrożenia wynikające z sytuacji konkurencyjnej oraz cykliczności rynku lotniczego.

 

Drugi moduł jest alternatywny dla pierwszego, a jego osią jest przekształcenie LOT-u w linię hybrydową, która koncentruje się na przewozach wysokopłatnego ruchu europejskiego oraz, najprawdopodobniej, oferuje bardzo graniczoną siatkę połączeń dalekiego zasięgu. Tu korzyści dla gospodarki są znacznie mniejsze, ale zdecydowanie mniejsze są też zagrożenia i ryzyka.

 

Trzeci moduł zawiera system obsługi rynku najbardziej wrażliwego cenowo. W tym segmencie kluczową rolę odgrywają tanie linie. Najważniejsze decyzje strategiczne dotyczą inwestycji infrastrukturalnych. Błędy tu popełnione są bezlitośnie wykorzystywane przez tanich gigantów. Dobrze ulokowana i ciągle rozwijająca się oferta tanich linii ma ogromny, pozytywny wpływ na turystykę przyjazdową do Polski. Podsumowując stwierdził, że bardzo niebezpieczne jest podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o szczątkowe analizy, dotyczące niektórych dylematów, nawet tak ważnych, jak budowa CPL-u. Obecnie jesteśmy dopiero na początku drogi. W przypadku wariantu najbardziej „ambitnego” ogromnego znaczenia nabiera analiza sytuacji konkurencyjnej i trendów jej zmian. Przestrzegł przed myśleniem życzeniowym.

 

 

Moderatorem kilkugodzinnej ożywionej dyskusji, która miała następnie miejsce był Pan Sebastian Gościniarek z firmy doradczej BBSG. Dyskusja dotyczyła bardzo wielu wątków. Do najważniejszych należały:

 • konieczność wpisania „naszej strategii” w strategię transportową kraju, między innymi, ze względu na transport intermodalny a także w strategię unijną,
 • rola ULC jako źródła wiedzy, informacji oraz wszelkich danych dotyczących rynku lotniczego potrzebnych do opracowania strategii,
 • uwzględnienie nakładów poniesionych na budowę infrastruktury w regionalnych portach lotniczych, obsługujących ponad 60% ruchu lotniczego i posiadających już obecnie przepustowość przekraczającą 40 mln pasażerów,
 • prawidłowa inwentaryzacja i sprawdzenia możliwości lepszego wykorzystania istniejącej już infrastruktury. Ważnym przykładem jest pożądana i możliwa racjonalna zmiana przepisów dotyczących norm hałasu, która zdecydowanie poprawi sytuację w wielu portach (przepustowość),
 • zmiana regulacji dotyczących pokrywania przez porty niektórych kosztów zewnętrznych. W obecnej sytuacji zdolność lotnisk do finansowania nowych inwestycji jest ograniczona,
 • zapewnienie warunków rozwoju dla PLL LOT w związku z obecną strategią intensywnego wzrostu,
 • problematyka pozyskania środków finansowych, koniecznych do realizacji planów rozwoju, które w niektórych scenariuszach są ogromne,
 • konieczność reagowania na zmieniającą sytuację rynkową i nowe regulacje prawne (BREXIT, nowe zasady PSO),
 • potrzeba kategoryzacji polskich lotnisk z punktu widzenia „perspektyw biznesowych” oraz zagrożenia dla małych, deficytowych portów związane ze zmienionymi regulacjami unijnymi, które odnoszą się do pomocy publicznej, 
 • koordynacja działań na styku lotnictwa cywilnego i wojskowego,
 • potrzeba holistycznego podejścia, oznaczającego uwzględnianie całej branży transportowej (lotnictwo, kolej, drogi) oraz sektorów powiązanych, łącznie z dynamicznie rozwijającym się przemysłem lotniczym.

 

Na zakończenie spotkania minister Jerzy Szmit przedstawił informację o obecnie prowadzonych pracach rządowych w obszarze lotniczym.

 

Minister Andrzej Adamczyk podsumował debatę stwierdzając, że w jego opinii strategia powinna mieć horyzont czasowy do 2050 roku i pomimo konieczności uwzględnienia w niej bardzo wielu czynników, może zostać przygotowana w relatywnie krótkim okresie czasu. Do jej wypracowania potrzebne są kolejne spotkania środowiska lotniczego. 

 

 

PRTL.pl

 

 

 

 

Tagi:

Finanse | Hałas | Infrastruktura | Inwestycje | Komunikacja | Linie lotnicze | Lotnisko | Popyt | Praca | Prawo | Samolot


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony